Pompeii

BASTILLE

Originální text

I was left to my own devices
Many days fell away with nothing to show

And the walls kept tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above

But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You've been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?

We were caught up and lost in all of our vices
In your pose as the dust settles around us

And the walls kept tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above

But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You've been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?

Oh where do we begin?
The rubble or our sins?
Oh where do we begin?
The rubble or our sins?

And the walls kept tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above

But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You've been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?

But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?

Český překlad

Zůstal jsem ve vlastním zařízení
Mnoho dní pominulo a nic se neukázalo

A zdi se stále hroutily
Ve městě, které milujeme
Velké mračna se valí přes kopce, které
Přináší tmu

Ale když zavřeš oči,
Skoro se zdá jakoby se
vůbec nic nezměnilo?
A když zavřeš oči,
Skoro se zdá jakoby se
jako bys tu už jednou byl?
Jak mám být k tomuto optimistický?
Jak mám být k tomuto optimistický?

Byly jsme dohnáni a ztraceni v našich neřestí
V tvé póze dokud se neusadil prach kolem

A zdi se stále hroutily
Ve městě, které milujeme
Velké mračna se valí přes kopce, které
Přináší tmu

Ale když zavřeš oči,
Skoro se zdá jakoby se
vůbec nic nezměnilo?
A když zavřeš oči,
Skoro se zdá jakoby se
jako bys tu už jednou byl?
Jak mám být k tomuto optimistický?
Jak mám být k tomuto optimistický?

Oh kde jen začneme?
Suť nebo naše hříchy?
Oh kde jen začneme?
Suť nebo naše hříchy?

A zdi se stále hroutily
Ve městě, které milujeme
Velké mračna se valí přes kopce, které
Přináší tmu

Ale když zavřeš oči,
Skoro se zdá jakoby se
vůbec nic nezměnilo?
A když zavřeš oči,
Skoro se zdá jakoby se
jako bys tu už jednou byl?
Jak mám být k tomuto optimistický?
Jak mám být k tomuto optimistický?

Ale když zavřeš oči,
Skoro se zdá jakoby se
vůbec nic nezměnilo?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh