Here´s To Never Growing Up

AVRIL LAVIGNE

Originální text

Singing Radiohead at the top of our lungs
With the boom box blaring as we’re falling in love
I got a bottle of whatever, but it's getting us drunk
Singing, here’s to never growing up

Call up all of our friends
Go hard this weekend
For no damnn reason
I don’t think we’ll ever change
Meet you at the spot
Half past ten o’clock
We don’t ever stop
And we’re never gonna change

Say, won’t you say forever
Stay, if you stay forever
Hey, we can stay forever young

Singing Radiohead at the top of our lungs
With the boom box blaring as we’re falling in love
I got a bottle of whatever, but it's getting us drunk
Singing, here’s to never growing up

We’ll be running down the street yellin’ kiss my ass (hey!)
I’m like yeah whatever, we’re still living like that
When the sun’s going down we’ll be raising our cups
Singing, here’s to never growing up

Oh-Oh
Here’s to never growing up
Oh-Oh
Here’s to never growing up

We live like rockstars
Dance on every bar
This is who we are
I don’t think we’ll ever change
They say just grow up
But they don’t know us
We don’t give a fuck
And we’re never gonna change

Say, won’t you say forever
Stay, if you stay forever
Hey, we can stay forever young

Singing Radiohead at the top of our lungs
With the boom box blaring as we’re falling in love
I got a bottle of whatever, but it's getting us drunk
Singing, here’s to never growing up
We’ll be running down the street yellin’ kiss my ass (hey!)
I’m like yeah whatever, we’re still living like that
When the sun’s going down we’ll be raising our cups
Singing, here’s to never growing up

Oh-Oh
Here’s to never growing up
Oh-Oh
Here’s to never growing up

Say, won’t you say forever
Stay, if you stay forever
Hey, we can stay forever young

Singing Radiohead at the top of our lungs
With the boom box blaring as we’re falling in love
I got a bottle of whatever, but it's getting us drunk
Singing, here’s to never growing up
We’ll be running down the street yellin’ kiss my ass (hey!)
I’m like yeah whatever, we’re still living like that
When the suns going down we’ll be raising our cups
Singing, here’s to never growing up

Oh-Oh
Here’s to never growing up
Oh-Oh (I wanna hear you say)
Here’s to never growing up
Oh-Oh (la da da da da)
Here’s to never growing up
(no we´re never growing up) Oh-Oh
Here’s to never growing up

Český překlad

Zpíváme si Radiohead z plných plic
Boombox vyřvává, zatímco se zamilováváme
Dala jsem si láhev čehokoliv, ale jsme z toho opilí
Zpíváme: Na to že nikdy nevyrostem

Zavolej své přátele
Tento víkend si užij
Bez žádného zas*aného důvodu
Nemyslím si, že se někdy změníme
Setkáme se na místě
O půl jedenácté
My nikdy nezastavíme
A nikdy se nezměníme

Řekni, neřekl bys navždy
Zůstaň, pokud zůstaneš navždy
Hej, můžeme zůstat navždy mladí

Zpíváme si Radiohead z plných plic
Boombox vyřvává, zatímco se zamilováváme
Dala jsem si láhev čehokoliv, ale jsme z toho opilí
Zpíváme :Na to že nikdy nevyrostem

Budeme běžet ulicí a křičet polib mi zadek
Hey!
A já že jo, cokoli, stále budeme takto žít
Když slunce zapadá zvedneme své sklenice
A budeme zpívat : Na to že nikdy nevyrostem

Oh-oh
Na to že nikdy nevyrostem
Oh-oh
Na to že nikdy nevyrostem

Žijeme jako rockové hvězdy
Tancujeme na každém baru
Toto jsme my
A nemyslím, že se někdy změníme
Říkají nám "prostě vyrosťte"
Ale oni nás neznají
S*rem na to
A nikdy se nezměníme.

Řekni, neřekl bys navždy
Zůstaň, pokud zůstaneš navždy
Hej, můžeme zůstat navždy mladí

Zpíváme si Radiohead z plných plic
Boombox vyřvává, zatímco se zamilováváme
Dala jsem si láhev čehokoliv, ale jsme z toho opilí
Zpíváme :Na to že nikdy nevyrostem
Budeme běžet ulicí a křičet polib mi zadek
Hey!
A já že jo, cokoli, stále budeme takto žít
Když slunce zapadá zvednem své sklenice
A budeme zpívat :Na to že nikdy nevyrostem

Oh-oh
Na to že nikdy nevyrostem
Oh-oh
Na to že nikdy nevyrostem

Řekni, neřekl bys navždy
Zůstaň, pokud zůstaneš navždy
Hej, můžeme zůstat navždy mladí

Zpíváme si Radiohead z plných plic
Boombox vyřvává, zatímco se zamilováváme
Dala jsem si láhev čehokoliv, ale jsme z toho opilí
Zpíváme Na to že nikdy nevyrostem

Budeme běžet ulicí a křičet polib mi prdel (Hej!)
A já že jo, cokoli, stále budeme takto žít
Když slunce zapadá zvednem své sklenice
a budeme zpívat :Na to že nikdy nevyrostem

Oh-oh
Na to že nikdy nevyrostem
Oh-oh (chci slyšet jak říkáte)
Na to že nikdy nevyrostem
Oh-oh (la da da da da)
Na to že nikdy nevyrostem
(Ne my nikdy nevyrostem) Oh-oh
Na to že nikdy nevyrostem

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh