Addicted To You

AVICII

Originální text

I don't know just how it happened,
I let down my guard...
Swore I'd never fall in love again but I fell hard.
Guess I should have seen it coming,
caught me by suprise...
I wasn't looking where i was going,
I fell into your eyes.

You came into my crazy world like a cool and cleansing grace.
Before I knew what hit me baby you were flowing though my veins...

I'm addicted to you,  
Hooked on your love,  
Like a powerful drug
I can't get enough of,  
Lost in your eyes,  
Drowning in blue 
Outta control,  
What can I do?
I'm addicted to you!

When night blows in through the window,  
Dances round the room... 
Got me hypnotized,  
I'm getting high on the perfume.
I couldn't live without you now,  
Oh, I know I'd go insane,  
I wouldn't last one night alone baby,
I couldn't stand the pain!

I'm addicted to you! 
Hooked on your love,  
Like a powerful drug
I can't get enough of,  
Lost in your eyes,  
Drowning in blue 
Outta control,  
What can I do? 
I'm addicted to you!

... What can I do?
... I'm addicted to you!

Český překlad

Prostě nevím jak se to stalo,  
Opustil jsem svou stráži
Přísahala jsem že se nikdy znovu nezamiluji, ale zamilovala jsem se tvrdě.
Měl jsem vědět, že to přijde překvapivě mě chytil...
Nedíval jsem se kudy jsem šel,  
Spadl jsem do tvých očí.

Přišla jsi do mého šíleného světa jako chladná a čistící milost.
Předtím, než jsem věděl, co zasáhlo mě zlato, proudíš v mých žilách

Jsem na tobě závislý,
Závislý na tvé lásce,
Jako přitahující droga
Nemůžu se nabažit,
Ztracený ve tvých očích
Topící se v modré
Neovladatelný,
Co můžu dělat?
Jsem na tobě závislý!

Když noc fouká přes okna,
Tančíš okolo pokoje...
Zhypnotizuješ mě
Jsem mimo z parfému
Teď bych bez tebe nemohl žít,
Oh, já vím já byl zblázněný,  
Nebyl bych poslední noc sám zlato,  
Nemohl jsem vydržet tu bolest!

Jsem na tobě závislý,
Závislý na tvé lásce,
Jako silný lék
Nemůžu se nabažit,
Ztracený ve tvých očích
Topící se v modré
Neovladatelný
Co můžu dělat?
Jsem na tobě závislý!

... Jsem na tobě závislý!
... Jsem na tobě závislý!

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh