GIVES YOU HELL

ALL AMERICAN REJECTS

Originální text

wake up every evening, with a big smile on my face
And it never feels out of place

And you're still probably working at a 9 to 5 pace
I wonder how bad that tastes

When you see my face hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way hope it gives you hell
Hope it gives you hell

Now where's your picket fence love
And where's that shiny car,
And did it ever get you far

You've never seem so tense love
I've never seen you fall so hard,
Do you know where you are

And truth be told I miss you
And truth be told I'm lying

When you see my face hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way hope it gives you hell
Hope it gives you hell
If you find a man that's worth a damn and treats you well
Then he's a fool, you're just as well hope it gives you hell

Hope it gives you hell

Tomorrow you'll be thinking to yourself
Where'd it all go wrong, the list goes on and on

And truth be told I miss you
And truth be told I'm lying

When you see my face hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way hope it gives you hell
Hope it gives you hell
If you find a man that's worth a damn and treats you well
Then he's a fool, you're just as well hope it gives you hell

Now you'll never see, what you've done to me
You can take back your memories they're no good to me
And he's here's all your lies,
You can look me in the eyes
With that sad sad look that you wear so well

When you see my face hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way hope it gives you hell
Hope it gives you hell
If you find a man that's worth a damn and treats you well
Then he's a fool, you're just as well hope it gives you hell

When you see my face hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you walk my way hope it gives you hell
Hope it gives you hell
When you hear this song and you sing along oh you'll never tell
Then you're the fool, I'm just as well
Hope it gives you hell
When you hear this song I hope that it will give you hell
You can sing along I hope that it puts you through hell

Český překlad

Každý večer vstávám s velkým úsměvem na tváři
A nikdy to není mimo mísu

A ty stále nepochybě pracuješ krokem od 9 do 5
Divím se jak to špatně chutná

Když vidíš moji tvář, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Když chodíš mojí cestou, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo

Nyní kde je tvoje hlídaná odsouzená láska
A kde je tvoje nablískaný auto
A stálo to vždycky daleko od tebe

Nikdy jsi nevypadal tak napjatě kvůli lásce
Nikdy jsemtě neviděl spadnout tak tvrdě
Víš kde jsi?

A pravda řekla chybíš mi
A pravda řekla lžu

Když vidíš moji tvář, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Když chodíš mojí cestou, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Jestli najdeš muře který za to stojí a chová se k tobě zatraceně dobře
Pak on je hlupák, ty pouze doufáš jestli ti přinese peklo

Doufáš že přinese peklo

Zítra budeě přemýšlet o sobě
Kdy se to pokazilo, sklon je dobrej a dobrej

A pravda řekla chybíš mi
A pravda řekla lžu


Když vidíš moji tvář, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Když chodíš mojí cestou, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Jestli najdeš muře který za to stojí a chová se k tobě zatraceně dobře
Pak on je hlupák, ty pouze doufáš jestli ti přinese peklo

Nyní nikdy neuvidíš, co jsi mi provedla
Můžeš vrátit vzpomínky které nejsou pro mě dobrý
A on má všechny tvoje lži
Můžeš se mi podívat do očí
S tím smutným smutným pohledem který umíš dobře nosit

Když vidíš moji tvář, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Když chodíš mojí cestou, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Jestli najdeš muře který za to stojí a chová se k tobě zatraceně dobře
Pak on je hlupák, ty pouze doufáš jestli ti přinese peklo

Když vidíš moji tvář, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Když chodíš mojí cestou, doufám že ti přináší peklo
Doufám že přináší peklo
Když slyšíš tuhle písničku a zpíváš dále to nikdy neřekneš
Pak jsi hlupák, já jsem vlastně taky
Když slyšíš tuhle písničku, doufám že ti přinese peklo
Můžeš zpívat dál a já doufam že tě dostane do pekla

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh