It´s on again

ALICIA KEYS

Originální text

[Verse 1: Kendrick Lamar]
And everybody know the story of David and Goliath
But this is bigger than triumph
This is for the warrior, this is for you and I
This is for euphoria, give me a piece of mind
God is recording this, won't you look in the sky?
Tell him you got the behavior of your neighbor
Even when stability's never in your favor
Fly with the turbulence, only last a minute
Land on your dreams, and recognize you live it
Walk through the valley of peace, with bare feet
Run through the flames, that's more passion for me
I passed that, this morning just so the world can see
Got them wolves on me, no watch me lick 'em clean
I know, I know, my pride, my goals, my highs, my lows
I know, I know, it's mind control
I know I could prosper, no impostor, prosecute my posture
I stand up and I stand by her, what?

[Verse 2: Alicia Keys]
I am a freedom fighter, the name that history wrote
And even through disaster, eye of the tiger for hope
I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes
And even when I'm tired, go is the only word I know

[Pre-Hook: Alicia Keys]
And the night is takin' over, and the moonlight gets exposure
And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken
When it seems your faith has broken, by the second, losin' focus
Ain't no way to get off, get off, get off, get off
Unless you move forward

[Hook: Alicia Keys]
I bet they wonder how I go on (x3)
I'll simply say "it's on again, it's on again," whoa-oh
The world don't stop, it's on again, it's on again, whoa-oh

[Verse 3: Alicia Keys]
I am a lonely hero, trying to fight my battles
Life likes to blow the cold wind, sometimes it freezes my shadow
In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego
There ain't no room for selfish, we do it for the people

[Pre-Hook & Hook]

[Bridge: Alicia Keys]
Say the work don't stop, cause they don't stop
And everybody here tryna get on top
Everybody from the burbs down to the block
Gotta hold on tight and don't let go, let go
Huh, so you think you hot?
Gotta grind hard, give it all you got
You can have, or you can have not
You see that a lot in the ghetto (ghetto)

Český překlad

Kendrick Lamar
A každý zná příběh o Davidovi a Goliáši
Ale tohle je větší než triumf
Tohle je pro bojovníka, tohle je pro tebe a pro mě
Tohle je euforie, dej mi kousek myšlenky
Bůh tohle nahrává, nepodíváš se na oblohu?
Řekni mu, že máš tohle chování od svého souseda
I když vyrovnanost nikdy není v tvé přízni
Létej s turbulencí, pouze na poslední chvíli
Přistaň ve svých snech, a rozpoznej, že to žiješ
Projdi se údolím míru, bosými nohami
Proběhni plameny, to je pro mě větší vášeň
Prošel jsem si tím dneska ráno, takže to svět viděl
Vlci se na mě vrhli, nikdo mě neviděl olizovat je do čistoty
Já vím, já vím, moje pýcha, moje cíle, moje vzestupy, moje pády
Já vím, já vím, je to o kontrole mysli
Já vím, mohl bych prosperovat, žádný podvodník, stíhat svou pozici
Stojím zde a stojím za ní, co?

Alicia Keys
Jsem svobodná bojovnice, jméno, které napsala historie
A i přes pohromu, mám oko tygra pro naději
Snažím se najít cestu zpátky, neexistuje den volna pro hrdiny
A i když jsem unavená, slovo jít je jediné, co znám

(Před-refrén)
A když přichází noc, a odhaluje se měsíc
A hráči byli vybráni, a zdá se, že osud promluvil
Když se zdá, že je tvá víra zlomená, v sekundě ztrácíš soustředěnost
Není žádná cesta uniknout, uniknout, uniknout, uniknout
Pokud se nehneš dopředu

(refrén)
Vsadím se, že je zajímá, jak jdu dále(x3)
jednoduše řeknu "je to tu zase, je to tu zase", whoa-oh
Svět se nezastavuje, je to tu zase, je to tu zase, whoa-oh

Jsem opuštěná hrdinka, snažím se najít své bitvy
Život rád fouká studený vítr, někdy to zmrazí můj stín
Ve středu všech těchto temnot, obětuji své ego
Není zde žádné místo pro sobectví, děláme to pro lidi

(Před-refrén)
A když přichází noc, a odhaluje se měsíc
A hráči byli vybráni, a zdá se, že osud promluvil
Když se zdá, že je tvá víra zlomená, v sekundě ztrácíš soustředěnost
Není žádná cesta uniknout, uniknout, uniknout, uniknout
Pokud se nehneš dopředu

(refrén)
Vsadím se, že je zajímá, jak jdu dále(x3)
jednoduše řeknu "je to tu zase, je to tu zase", whoa-oh
Svět se nezastavuje, je to tu zase, je to tu zase, whoa-oh

(bridge)
Řekni, že práce se nezastavuje, protože oni nezastavují
A všichni se zde snaží dostat na vrchol
Všichni z předměstí do centra
Musí se držet pevně a nenechat to jít, nechat to jít
Huh, takže ty myslíš, že jsi žhavej?
Musíš dřít, dát tomu vše, co máš
Můžeš to mít, nebo ne
Vidíš toho hodně v ghettu(ghettu)

(refrén)
Vsadím se, že je zajímá, jak jdu dále(x3)
jednoduše řeknu "je to tu zase, je to tu zase", whoa-oh
Svět se nezastavuje, je to tu zase, je to tu zase, whoa-oh

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh