Destination Calabria

ALEX GAUDINO

Originální text

Left my job my boss my car and my home,
I´m leaving for a destination i still don´t know ,
somewhere nobody must have duties at all,
and if you like this you can follow me so lets go,
follow me and lets go,
to the place where we belong and leave our troubles at home,
come with me,
we can go to a paradise of love and joy at Destination unknown, known, known, known....unknown, known, known, known....

destination unkown

now i won´t feel those heavy shoulders no more, my life got better now I finally enjoy, yes all the people want to come here and so? Come on and join us you can do that now, lets go, follow me, and lets go, to the place where we belong and leave our troubles at home, come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known...

We left the city the pollution the crowd, the air is clean, the ocean´s blue, I love that sound, We´re happy for this destination we´ve found, and if you want this you can follow me, lets go, follow me, and lets go, to the place where we belong and leave our troubles at home, come with me, we can go, to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known....unknown, known, known, known....

Destination Unknown

Český překlad

Opustila jsem práci, šéfa, svoje auto a dům,
odcházím za cílem, který dosud neznám,
někde nemusí být žádné povinnosti,
a jestli se ti to líbí můžeš mě následovat tak pojď,
následuj mě a pojďme,
na místo, kam patříme a necháme naše problémy doma,
pojď se mnou,
můžeme jít do ráje lásky a radosti, cíl cesty neznámý, ... neznámý, ....

Cíl cesty neznámý.

Teď už nebudu cítit víc těžká ramena, můž život se zlepšil a nakonec jsem si to užila,
ano všichni lidé sem chtějí přijít a co?
Pojď a připoj se k nám, můžeš to udělat teď,
tak pojď, následuj mě, tak pojď,
na místo kam patříme a necháme své problémy doma,
pojď se mnou,
můžeme jít do ráje lásky a radosti, cíl cesty
neznámý, ...

Opustili jsme město, znečištění davů, vzduch je čistý, oceán je modrý, miluji ten zvuk.
Jsme šťastní, za cíl, který jsme našli, a jestli tohle chceš, můžeš mě následovat, tak pojď,
následuj mě a pojď, na místo kam patříme a necháme své problémy doma,
pojď se mnou,
můžeme jít do ráje lásky a radosti, cíl cesty
neznámý, ...

Cíl cesty neznámý!

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh