Scars To Your Beautiful

ALESSIA CARA

Originální text

She just wants to be, beautiful
She goes, unnoticed she knows, no limits
She craves, attention she praises, an image
She prays to be, sculpted by the sculptor
Oh, she don't see, the light that's shining
Deeper than the eyes can find it
Maybe we have made her blind
So she tries to cover up her pain, and cuddle woes away
Cause covergirls don't cry, after their face is made

But there's a hope that's waiting for you in the dark
You should know you're beautiful just the way you are
And you don't have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
And you don't have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful

She has dreams to be an envy, so she's starving
You know, covergirls eat nothing
She says "beauty is pain and there's beauty in everything"
"What's a little bit of hunger?"
"I could go a little while longer, " she fades away
She don't see her perfect, she don't understand she's worth it
Or that beauty goes deeper than the surface
So to all the girls that's hurting
Let me be your mirror, help you see a little bit clearer
The light that shines within

There's a hope that's waiting for you in the dark
You should know you're beautiful just the way you are
And you don't have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
And you don't have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful

No better you than the you that you are
(No better you than the you that you are)
No better life than the life we're living
(No better life than the life we're living)
No better time for your shine, you're a star
(No better time for your shine, you're a star)
Oh, you're beautiful, oh, you're beautiful

And there's a hope that's waiting for you in the dark
You should know you're beautiful just the way you are
And you don't have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful
And you don't have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we're stars and we're beautiful

Český překlad

Ona jen chce být krásná,
Ona jde, nepovšimnutá, ona to ví, žádné limity,
Ona touží po pozornosti, chvále, dojmu,
Přeje si být vytvořená sochaři,
Oh, ona nevidí to světlo, co září,
Hlouběji, než oči dokážou najít,
Možná jsme ji udělali slepou,
Tak se snaží zakrýt svou bolest
a objetí, trápení jsou pryč,
Protože holky na obálkách nebrečí, potom co mají namalovaný obličej,

Ale je tady naděje, která na tebe ve tmě čeká,
Měla bys vědět, že jsi krásná taková jaká jsi,
A nemusíš nic měnit,
Svět může změnit své srdce
Žádné jizvy k tvé kráse, jsme hvězdy a jsme krásní,
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
A nemusíš nic měnit,
Svět může změnit své srdce
Žádné jizvy k tvé kráse, jsme hvězdy
a jsme krásní

Sní o tom, aby ji všichni záviděli, tak hladoví,
Víš, dívky na obálkách časopisů nic nejí,
Řekla "krása je bolest
a tady je krása všechno"
"Co je trocha hladovění?"
"Vydržím to ještě déle" slábne,
Nevidí svoji dokonalost,
nechápe, že za to stojí,
Nebo ta krása je hlouběji než zevnějšek,
Tak pro všechny dívky které jsou raněné,
Dovolte mi být vaším zrcadlem, pomůžu vám vidět trochu jasněji,
To světlo, co uvnitř září,

Ale je tady naděje, která na tebe ve tmě čeká,
Měla bys vědět, že jsi krásná taková jaká jsi,
A nemusíš nic měnit,
Svět může změnit své srdce
Žádné jizvy k tvé kráse,
jsme hvězdy a jsme krásní,
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
A nemusíš nic měnit,
Svět může změnit své srdce
Žádné jizvy k tvé kráse, jsme hvězdy
a jsme krásní

(Není žádné lepší tvé já, než to opravdové)
(Ne, radši buď taková, jaká jsi),
Není žádný lepší život, než ten co žijeme
(Není žádný lepší život, než ten co žijeme)
Není žádný lepší čas pro tvoje zazáření, jsi hvězda
(Není žádný lepší čas pro tvoje zazáření, jsi hvězda)
Oh, jsi krásná, oh, jsi krásná,

Ale je tady naděje, která na tebe ve tmě čeká,
Měla bys vědět, že jsi krásná taková jaká jsi,
A nemusíš nic měnit,
Svět může změnit své srdce,
Žádné jizvy k tvé kráse,
jsme hvězdy a jsme krásní,
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
A nemusíš nic měnit,
Svět může změnit své srdce
Žádné jizvy k tvé kráse, jsme hvězdy
a jsme krásní

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh