The Boy Does Nothing

ALESHA DIXON

Originální text

I got A man with two left feet
And when he dances down to the beat
I really think that he should know
That his rhythms go go go

I got A man with two left feet
And when he dances down to the beat
I really think that he should know
That his rhythms go go go

CHORUS x2:

Does he wash up?
Never wash up
Does he clean up?
No, he never cleans up
Does he brush up?
Never brushed up
He does nothing
The boy does nothing

Hey boy
How you been?
I got a thousand lines
Where do I begin?
And I
I been here, been there
Traveling
I saw you at the corner
My vibe kicked in

And
Two fields
I clock you
Wearing tight jeans
A real nice suit
He was smiling like you
Was just seventeen
I asked him for a dance
He said 'yes please'

Take a sip of dancing juice
Everybody's onto you
Through the left and to the right
Everybody hit the rhythm
It's on tonight
I'm gonna feel the heat within my soul
I need a man to take control
Let the melody blow you all away

CHORUS x2

Work it out now
Work it, Work it out now

Do the mumbo
Shake it all around now

Everybody on the floor
Let me see you clap your hands

I wanna see you work
I wanna see you move your body in turn
I wanna see you shake your hips and learn

I wanna see you work it, work it, work it out now

I wanna see you work
I wanna see you move your body in turn
I wanna see you shake your hips and learn

I wanna see you work it, work it, work it out now

CHORUS x2

And if the man can't dance, he gets no second chance x5

Český překlad

Mám muže s dvěma levýma nohama
A když tančí až do poklesu tepu
Opravdu si myslím, že on by měl vědět,
Že jeho rytmy jsou GO GO GO

Mám muže s dvěma levýma nohama
A když tančí až do poklesu tepu
Opravdu si myslím, že on by měl vědět,
Že jeho rytmy jsou GO GO GO

CHORUS x2:

Umývá nádobí?
Nikdy neumívá nádobí
Uklízí?
Ne, on nikdy neuklízí
Kartáčuje?
Nikdy nekartáčuje
On nedělá nic
Ten kluk nikdy nic nedělá

Hej chlapče
Jak ti bylo?
Mám tisíc řádků
Kde mám začít?
A já
Byla sem tady, byla sem tam
Cestovala sem
Viděla jsem tě v rohu
Mé vibrace mě nakoply

A
Dvě hřiště
zaznamenala jsem tě
Nosí těsné džíny
A opravdu pěkný oblek
On se usmíval, jako ty
Bylo mu pouze 17
Požádala sem ho o tanec
Řekl: 'ano'

Přijal lok tanečních šťáv
Všichni se na to dívali
Bez přestávky vlevo a vpravo
Každý chytil rytmus
Je to o dnešku
Budu cítit teplo v mé duši
Potřebuji muže, který převezme kontrolu
Nech, aby tě melodie vedla

CHORUS x2

Pracuj
Pracuj, pracuj teď

Domníváte se zbytečně
Všichni se pohybují

Všichni na parketu
Chci vás vidět tleskat

Chci tě vidět pracovat
Chci tě vidět pohybovat se tvé tělo v kruzích
Chci tě vidět hýbat boky a naučit se to

Chci tě vidět pracovat, pracovat, pracovat teď hned

Chci tě vidět pracovat
Chci tě vidět pohybovat se tvé tělo v kruzích
Chci tě vidět hýbat boky a naučit se to

Chci tě vidět pracovat, pracovat, pracovat teď hned

CHORUS x2

Když kluk neumí tancovat, nedostane druhou šanci 5x

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh