Someone Like You

ADELE

Originální text

I heard that you're settled down
That you found a girl and you're married now
I heard that your dreams came true
Guess she gave you things I didn't give to you
Old friend, why are you so shy?
Ain't like you to hold back or hide from the light

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it
I had hoped you'd see my face
And that you'd be reminded that for me it isn't over

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me, I´m back
I remember you said
"Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead"
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead, yeah

You'd know how the time flies
Only yesterday was the time of our lives
We were born and raised in a summer haze
Bound by the surprise of our glory days

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it
I had hoped you'd see my face
And that you'd be reminded that for me it isn't over, yet

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me, I´m back
I remember you said
"Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead" Yeah

Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes, they're memories made
Who would have known how bittersweet this would taste?

Nevermind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me, I´m back
I remember you said
"Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead"

Nevermind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me, I beg
I remember you said
"Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead"
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead

Český překlad

Slyšela jsem, že jsi se usadil
Že jsi našel dívku a jsi teď ženatý
Slyšela jsem, že se tvé sny staly skutečností
Hádám, že ti dala to co já ti nedala.
Starý příteli, proč se tak stydíš?
To nejsi ty, držet se zpět nebo se schovávat před světlem.

Nesnáším objevit se z čista jasná, nezvaná
Ale nemohla jsem zůstat mimo, nemohla jsem s tím bojovat.
Doufala jsem, že uvidíš mou tvář
A že ti připomene, že pro mě to neskončilo.

Nevadí, najdu si někoho jako jsi ty
Nepřeji si nic jiného, než to nejlepší pro tebe
Prosím, Nezapomeň na mě
Vzpomínám, jak jsi řekl
"Někdy láska trvá,
někdy namísto toho bolí"
Někdy láska trvá,
někdy namísto toho bolí, yeah

Měl bys vědět, jak ten čas letí
Ještě včera to byly nejlepší časy našich životů
Narodili jsme se a vyrůstali v letní mlze
Vázáni překvapením našich krásných dní

Nesnáším objevit se z čista jasná, nezvaná
Ale nemohla jsem zůstat mimo, nemohla jsem s tím bojovat
Doufala jsem, že uvidíš mou tvář
A že ti připomene, že pro mě to ještě neskončilo

Nevadí mi to, najdu si někoho, jak jsi ty
Nepřeji si nic jiného, než to nejlepší pro tebe, ak
Prosím, Nezapomeň na mě
Vzpomínám, jak jsi řekl
"Někdy láska trvá,
někdy namísto toho bolí"

Nic se tomu nevyrovná
Žádně obavy ani starosti
Lítost a chyby, Vzniklé ze vzpomínek
Kdo mohl vědět, jak hořko sladce budou chutnat?

Nevadí mi to, najdu si někoho, jak jsi ty
Nepřeji si nic jiného, než to nejlepší pro tebe, ak
Prosím, Nezapomeň na mě
Vzpomínám, jak jsi řekl
"Někdy láska trvá,
někdy namísto toho bolí"

Nevadí mi to, najdu si někoho, jak jsi ty
Nepřeji si nic jiného, než to nejlepší pro tebe, ak
Prosím, nezapomeň na mě
Vzpomínám, jak jsi řekl
"Někdy láska trvá,
někdy namísto toho bolí"
Někdy láska trvá,
někdy namísto toho bolí

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh