Skyfall

ADELE

Originální text

This is the end
Hold your breathe and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

For this is the end
I've drowned and dreamt this moment
So overdue i owe them
Swept away i'm stolen

2x Let the skyfall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

2x At skyfall

Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
Where worlds collide and days are dark
You may have my number
You can take my name
But you'll never have my heart

2x Let the skyfall
(Let the skyfall)
When it crumbles
(When it crumbles)
We will stand tall
(We will stand tall)
Face it all together

At skyfall
2x (Let the skyfall)
(When it crumbles)
(We will stand tall)

Where you go i go
What you see i see
I know i'd never be me
without the security
Of your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we'll stand

2x Let the skyfall
(Let the skyfall)
When it crumbles
(When it crumbles)
We will stand tall
(We will stand tall)
Face it all together

At skyfall
Let the skyfall
We will stand tall
At skyfall
Oooooooh

Český překlad

Takhle to vše skončí,
zadrž dech a počítej do desíti.
Cítíš, jak se země hýbe a pak,
slyšíš, jak se mé srdce znovu praská.

Pro tentokrát jsme skončili.
Utopila jsem se a snila o této chvíli.
Promlčelo se, co jsem dlužila,
uchvácena emocemi, jsem odcizena.

2x Ať nebe spadne,
když se rozpadá,
budeme se držet za ruce,
čelit tomu společně.

2x Když obloha padá

Setkali jsme se, když obloha padala,
tisíce mil a hvězd vzdálení.
Když se světy srazily a dny byly temné,
možná máš moje číslo
možná znáš moje jméno
ale nikdy nezískáš mé srdce.

2x Ať nebe spadne
(Ať nebe spadne)
Když se rozpadá
(Když se rozpadá)
budeme se držet za ruce,
(budeme se držet za ruce)
čelit tomu společně.

Když obloha klesá
2x (Ať nebe spadne)
(když se rozpadá)
(budeme se držet za ruce)

Kam jdeš ty, jdu já
Co vidíš ty, vidím já
Vím, že nikdy nebudu svá,
bez ochránce.
Tvé náruče plné lásky,
mě udržují v bezpečí.
Podej mi ruku
a přežijeme.

2x Ať nebe spadne
(ať nebe spadne)
Když se rozpadá
(Když se rozpadá)
budeme se držet za ruce,
(budeme se držet za ruce)
čelit tomu společně.

Když obloha padá,
ať spadne,
budeme se držet za ruce,
když obloha padá.
Oooooooh

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh