Rumour Has It

ADELE

Originální text

She, she ain't real,
She ain't gonna be able to love you like I will,
She is a stranger,
You and I have history,
Or don't you remember?
Sure, she's got it all,
But, baby, is that really what you want?

Bless your soul, you've got you're head in the clouds,
You made a fool out of you,
And, boy, she's bringing you down,
She made your heart melt,
But you're cold to the core,
Now rumour has it she ain't got your love anymore,

Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,

She is half your age,
But I'm guessing that's the reason that you strayed,
I heard you've been missing me,
You've been telling people things that you shouldn't be,
Like when we creep out and she ain't around,
Haven't you heard the rumours?

Bless your soul, you've got your head in the clouds,
You made a fool out of me,
And, boy, you're bringing me down,
You made my heart melt, yet I'm cold to the core,
But rumour has it I'm the one you're leaving her for,

Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,

All of these words whispered in my ear,
Tell a story that I cannot bear to hear,
Just 'cause I said it, it don't mean I meant it,
People say crazy things,
Just 'cause I said it, don't that mean I meant it,
Just 'cause you heard it,

Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,
Rumour has it, ooh,

But rumour has it he's the one I'm leaving you for.

Český překlad

Ona, ona není reálná, nebude schopná tě milovat tak, jako já
Je cizinka, ty a já máme historii, oh nepamatuješ si?
Jistě, ona má všechno, ale baby, je to opravdu to, co chceš?

Žehnej tvé duši, máš hlavu v oblacích
Udělal jsi ze sebe blázna a ona tě táhne ke dnu
Nechala tvé srdce roztát, ale v jádru je chladná
A teď se proslýchá, že tvou lásku už nemá

Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se


Je o polovinu mladší, ale hádám že kvůli tomu s ní jsi
Slyšela jsem, že ti chybím
Říkal jsi lidem věci, které jsi neměl
Jako kdybychom táli a ona u toho není
Copak jsi neslyšel ty zvěsti?

Žehnej tvé duši, máš hlavu v oblacích
Udělal jsi ze mě blázna, a chlapče, táhneš mě ke dnu
Nechal si mě srdce roztát, jenže teď jsem v jádru chladná
Ale proslýchá se, že já jsem ta, kvůli které jsi jí opustil

Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se

Všechna tato slova mi šeptal do ucha
Vyprávěl příběh, který bych neměla slyšet
Jen proto, že jsem to řekla, neznamená, že jsem to tak myslela
Lidé říkají šílené věci
Jen proto že jsem to řekla, neznamená, že jsem to tak myslela...

Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se
Proslýchá se

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh