Do Or Die

30 SECONDS TO MARS

Originální text

In the middle of the night
When the angels scream;
I don't wanna live a lie that I believe;
Time to do or die.

I will never forget
The moment, the moment.
I will never forget
The moment...
And the story goes
O-oh!
O-oh!
O-o-h!
That's how the story goes.

That's how the story goes.

You and I'll never die.
It's a dark embrace.
In the beginning was the light of a dawning age.
Time to be alive.

I will never forget
The moment, the moment.
I will never forget
This night we'll sing, we'll sing:
O-oh!
O-oh!
O-o-oh!
That's how the story goes.

Fate is coming - that I know!
Time is running - got to go!
Fate is coming - that I know!
Let it gooo-oh-oh!
Hear me now
Under the banner of heaven
We dream out loud

Do or die and the story goes
(O-oh!)
(O-oh!)
(O-o-oh!)
And the story goes
O-oh!
O-oh!
O-o-oh!
This is the story.
Fate is coming - that (this is the story) I know
Time is running - got (this is the story) to go
Fate is coming - that (this is the story) I know
Let it gooo-oh-oh!
Hear me now
Under the banner of heaven
We dream out loud
Dream out loud

Fate is coming - that (time to do or die) I know
Time is running - out (time to do or die)
Fate is coming - that (time to do or die) I know
Let it gooo, oh-oh!

Český překlad

Uprostřed noci,
Když andělé křičí;
Nechci žít lží, které věřím;
Čas konat nebo zemřít.

Nikdy nezapomenu 
ten okamžik, ten okamžik.
Nikdy nezapomenu 
ten okamžik...
A příběh pokračuje
O-oh!
O-oh!
O-o-oh
Takhle příběh pokračuje.

Takhle příběh pokračuje.

Ty a já nikdy neumřeme.
Je to temné objetí.
Na začátku bylo světlo, světlo svítaní věku.
Čas být naživu.

Nikdy nezapomenu 
ten okamžik, ten okamžik.
Nikdy nezapomenu 
tuhle noc kdy budeme zpívat, budeme zpívat:
O-oh!
O-oh!
O-o-oh
Takhle příběh pokračuje.

Osud přichází - to vím!
Čas běží - musím jít!
Osud přichází - to vím!
Nech to jít oh-oh!
Teď mě poslouchej
Pod praporem nebe
Sníme nahlas

Konej nebo zemři a příběh pokračuje
(O-oh!)
(O-oh!)
(O-o-oh!)
A příběh pokračuje
O-oh!
O-oh!
O-o-oh
Tohle je příběh.
Osud přichází - to (tohle je příběh) vím
Čas ubíhá - musím (tohle je příběh) jít
Osud přichází - to (tohle je příběh) vím
Nech to jít oh-oh!
Teď mě poslouchej
Pod praporem nebe
My sníme nahlas
Sníme nahlas

Osud přichází - to (čas dělat nebo umřít) vím
Čas ubíhá - pryč (čas dělat nebo umřít) 
Osud přichází - to (čas dělat nebo umřít) vím
Nech to jít oh-oh!

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh