City Of Angels

30 SECONDS TO MARS

31bcb6fbe7742cc5822b1f1c4d7cc90e.jpg

Originální text

There was truth.
There was consequence against you - 
A weak defense, then there's me;
I'm seventeen and looking for a fight.

All my life
I was never there;
Just a ghost
Running scared.
Here, our dreams aren't made - they're won.

Lost in the City of Angels;
Down in the comfort of strangers, I...
Found myself in the fire burned hills,
In the land of a billion lights.

Bought my fate 
Straight from hell.
Second sight
Has paid off well for a mother, a brother and me.

The silver of a lake at night;
The hills of Hollywood on fire;
A boulevard of hope and dreams;
Streets made of desire.

Lost in the City of Angels;
Down in the comfort of strangers, I...
Found myself in the fire burned hills,
In the land of a billion lights.

I found myself in the fire burned hills,
In the land of a billion lights.
(Of a billion lights, of a billion lights, of a billion lights...)

Angels

Angels

I am home!
Home!
Home!
Home!

Lost in the City of Angels;
Down in the comfort of strangers, I...
Found myself in the fire burned hills,
In the land of a billion lights.

One life, one love - Live! ***
One life, one love - Live!
One life, one love - Live!
One life, one love -
City Of Angels (Angels) 
['the city' is whispered and then overlaps]
The City Of Angels (Angels)
The City Of Angels
The City Of Angels
(The City Of Angels) [whispered]

Český překlad

Byla to pravda
Byl tu důsledek, proti tobě,
Slabá obrana, pak jsem tu já,
Je mi sedmnáct a hledám boj

Celý můj život
Nikdy jsem tu nebyl
Jen duch
Zděšeně běžíc
Zde naše sny nevznikly - 
Vyhrály

Ztracen ve městě andělů
Dole v pohodlí cizinců, já...
Našel jsem sám sebe v hořících kopcích
V krajině miliard světel

Přinést můj osud
Přímo z pekla
Jasnozření
Se vyplatilo pro mamku, bráchu a mě.

Stříbro z jezera v noci
Kopce Hollywoodu v ohni;
Bulvár nadějí a snů;
Ulice z touhy

Ztracen ve městě andělů
Dole v pohodlí cizinců, já...
Našel jsem sám sebe v hořících kopcech
V krajině miliard světel

Našel jsem sebe v hořících kopcíh,
V zemi miliardy světel
(miliardy světel, miliardy světel, miliardy světel...)


Andělé

Andělé

Jsem doma!
Doma!
Doma!
Doma!

Ztracen ve městě andělů
Dole v pohodlí cizinců, já...
Našel jsem sám sebe v hořících kopcích
V krajině miliard světel

Jeden život, jedna láska zůstala!
Jeden život, jedna láska zůstala!
Jeden život, jedna láska zůstala!
Jeden život, jedna láska-
Město andělů (andělů)
['město' je zašeptáno a pak přesahuje]
Město andělů (andělů)
Město andělů
Město andělů)
(Město andělů) [šeptá]

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh