GET READY FOR THIS

2 UNLIMITED

Originální text

Ya'll ready for this?

Get down with the style, house on the ground
Please when I squeeze, pump to your knees
Who wants to play? I'm in here to stay,
Ready to take you around the way
So get ready for this. Mind your own biz
'Cause I invented the microphone biz
No need to sit, cause we're 2 Unlimited
Ready, ready, ready for this!

Feel the base, you just get closer
Be impressed by the words I chose of
Once again kickin' it live
Doin' everything yo just to survive
A wall to wall, I think I stand
Being on stage with a mic in my hand
Bustin' it live to the crowd
The age is 20, I'm from the south

1-Be a part, break my heart
Get ready for this, mind your own biz
People in the front, show me what you want
And I won't give it in...
Get ready for this!
We're 2 Unlimited, so people won't you sit?
Movin' up and down, dancin' on the ground
Feelin' kinda free; security
House is style that moves you from the ground

House on the ground, bass in your face
Racin' the place, no time to waste
Feelin' hypnotized, I can see it in your eyes
Feelin' kinda better, put on your sweater
Feelin' like a white, I think it doesn't matter
Super, dope, deaf, and even outrageous
If I was an animal, they've kept me in cages
So get ready for this! Ya'll ready for this?
(rpt 1)

Český překlad

Jste na to všichni připravení?

Jdi do toho stylově, House na základech
Prosím, když zmáčknu, začněte se pohupovat v kolenech
Kdo chce hrát? Jsem tu, abych tu vytrval,
Připraven vzít vás na výlet
Takže se na to připravte. Věnujte se svým záležitostem.
Protože já jsem vynalezl mikrofonový byznys.
Není nutné sedět, protože my jsme 2 Unlimited
Připraveni, připraveni na tohle!

Cítíš basy, prostě se přiblížíš
Nech na sebe zapůsobit slova, ze kterých jsem vybíral
Zase jednou do toho pořádně šlapem
Děláme všechno pro přežití
Ode zdi ke zdi, myslím, stojím
Když jsem na pódiu s mikrofonem v ruce
Naživo to vrážím do davu
Věk je 20, jsem z jihu
Buď součástí, zlom mi srdce

Připravte se na to,
Takže se na to připravte, věnujte se svým záležitostem
Lidi co jste vepředu, ukažte mi, co chcete
A já vám to nedám…
Připravte se na tohle!
Jsme 2 Unlimited, tak lidi, nesednete si?
Pohybujíc se nahoru a dolů, tančíc na parketu
Cítíc se tak nějak svobodně; bezpečí
House je styl, který tebou hýbá od země

House na zemi, basy ve tvém obličeji
Spěchajíc, není času na zmar
Cítíš se hypnotizovaný, vidím to na tvých očích
Cítíš se tak nějak líp, obleč si svetr
Cítíš se jako bílý, myslím, že je to jedno
Super, omámený, hluchý, a dokonce urážlivý
Kdybych byl zvířetem, drželi by mě v klecích
Tak se na to připravte! Jste na to připravení?
(rpt 1)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh