DREAMS

2 BROTHERS ON THE 4TH FLOOR

Originální text

Dreams to survive
Dreams make a wish come true, oooh
Keep your dreams alive
Dream... dream on
Your dream will come alive

(Chorus)
Come on dream on
Come on dream on
Come on dream on, boy
Your dream will come alive
Come on dream on
Come on dream on
Come on dream on, boy
Your dream will come alive

Once again a song comin' strong,
here to remind you got to dream on.
Go for what you know don't let it slide,
take a change let's ride.
To the future not to the past,
take it easy and not to fast.
Many failed in society,
to blind to see you need to be free.
Free from the strain that causes pain,
pain is the name and life is the game.
Dream on try to survive,
keep hope alive reach for the sky.
Do the best you can make a wish come true,
listen here's the clue:let it flow before it's all gone,
come on boy you got to dream on.

Bridge

Chorus

Try to relax and move to the track,
go for your goals and don't hold it back.
Strive to keep you dreams and hopes alive,
do it know and don't pass it by.
Life is to short so give me your hand,
I will lead you to another land.
D. R. O. C. K. is here with the light,
shinin' bright cause I'm right.
Close your eyes and just concentrate,
it's never to late to erase the hate.
Focus your mind when I say my rhymes,
cause I'm always on time.
Do the best you can make a wish come true,
listen here's the clue:let it flow before it's all gone,
come on boy you got to dream on

Bridge

Chorus

Dreams are the way to express yourself from the heart,
now it's time to depart.
On a journey for the mind,
peace of mind is what you will find.
Like Martin Luther King, I had a dream, that we all would sing
in peace and harmony comin' strong.
Come on boy you got to dream on.

Český překlad

Sny, abychom přežili
Díky snům se přání stávají skutečností, ooh
Udržuj své sny živé
Sni... pokračuj ve snění
Tvůj sen se stane skutečností

(Refrén)
Pojď, pokračuj ve snění
Pojď, pokračuj ve snění
Pojď, pokračuj ve snění, chlapče
Tvůj sen se stane skutečností
Pojď, pokračuj ve snění
Pojď, pokračuj ve snění
Pojď, pokračuj ve snění, chlapče
Tvůj sen se stane skutečností

Zase jednou je tu silná písnička,
Je tady aby vám připomněla, že je nutné pokračovat ve snění
Jdi za tím, co znáš, nenech si to utéct
Udělej změnu, projeďme se.
Do budoucnosti, ne do historie,
Ber to s klidem a ne moc rychle.
Ve společnosti mnozí neuspěli,
Příliš slepí na to, aby viděli, že musíš být svobodný.
Svobodný od napětí, které způsobuje bolest,
Bolest je to jméno a život je ta hra.
Sni o tom, že zkoušíš přežít,
Naděje umírá poslední, dosáhni až na nebe.
Sen se ti splní pokud se budeš snažit
Poslouchej, zde je řešení: nech to plynout, než to všechno zmizí,
Takže chlapče, musíš pokračovat ve snění.

Bridge - Můstek

Refrén
Zkus se uvolnit a přemísti se k dráze,
Jdi po svých cílech a nebrzdi.
Udělej vše pro udržení snů a nadějí,
Udělej to a nenech, aby tě něco minulo.
Život je krátký, tak podej mi ruku,
Zavedu tě do jiného kraje.
D. R. O. C. K. je tu se světlem,
Svítíc jasně, protože já mám pravdu.
Zavři oči a prostě se soustřeď,
Nikdy není pozdě na to, vykořenit nenávist.
Vnímej pozorně moje rýmy,
Protože já jsem vždy přesný.
Sen se ti splní pokud se budeš snažit
Poslouchej, zde je řešení: nech to plynout, než to všechno zmizí,
Takže chlapče, musíš pokračovat ve snění.

Bridge - Můstek

Refrén

Sny jsou způsobem, jak se můžeš opravdově vyjádřit,
Teď je čas vydat se
Na cestu tvé mysli
Najdeš na ní duševní klid
Jako Martin Luther King, Měl jsem sen, že my všichni bychom zpívali
V úžasném míru a harmonii
Takže chlapče, musíš pokračovat ve snění.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh